อบรม สัมมนา

สัมมนาฟรี!!! เรื่อง… “การพัฒนาการผลิตเห็ดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ”

สัมมนาฟรี!!! เรื่อง... "การพัฒนาการผลิตเห็ดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาฟรี!!! เรื่อง… “การพัฒนาการผลิตเห็ดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ” (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันเวลาสถานที่ – วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 – เวลา 08:30 น. ณ ชั้น 3 ห้อง 305 (ห้องละอองฟ้า) – อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา ที่เบอร์ 02-942-8629 ต่อ 1223 (คุณปรัชสิญา) หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-561-1970 หรือทางอีเมล์: ifrpyn@ku.ac.th อ่านเพิ่มเติม http://goo.gl/O4xLye

Read More »