Privacy policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

Privacy policy

เว็บไซต์ 108archeep.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครอง ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ เรา จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เข้ามา ยังเว็บไซต์ 108archeep.com ดังนี้

นโยบายการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์

1. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อค้นหาข้อมูลและการบริการ หรือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ

2.เราสามารถใช้อุปกรณ์ซอฟแวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการ สืบค้นข้อมูล ของผู้เข้าใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

3.เราอาจใช้ระบบ Cookie ในการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมไปใช้ในการวิเคราะห์ เว็บไซต์ 108archeep.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.เว็บไซต์ 108archeep.com จำเป็นที่จะต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม เวลาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)

2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น ได้แก่การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุด

3.เราจะไม่จัดสรร หรือจำหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ บริการเท่านั้น

4.เว็บไซต์ 108archeep.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านโดยไม่มีอำนาจ

กระบวนการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ 108archeep.com อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งเมื่อใช้บริการ จากเว็บไซต์ของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>